Yvonne

DolonenSpesialist i sexologisk rådgivning, NACS


Sosionom med spesialkompetanse   i sexologi


Kort introduksjon

Jeg heter Yvonne Dolonen og her kan du lese om foredrag og andre tjenester, som jeg tilbyr via mitt foretak "Sexolog Dolonen".  Jeg har kompetanse i sexologi som omfatter menneskers seksualitet generelt, og jeg kan spesielt mye om seksualitet hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser. Mitt mål som sexolog er å inspirere mennesker til å snakke om seksualitet, og til å fokusere på muligheter og nytelse. 


Hvem ønsker mine tjenester?

De som tar kontakt med meg er foreninger og organisasjoner, som for eksempel Norges Handikapforbund, CP-foreningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Sunnaasstiftelsen, Unge funksjonshemmede med fler. Felles for disse er at de har medlemmer/brukere med funksjonsnedsettelser. 


Helsepersonell tar også kontakt.  Regionale og nasjonale fagnettverk, avdelinger på sykehus og mindre institusjoner med døgnbemanning er eksempel på noen som jeg har hatt oppdrag for.


Jeg skreddersyr mine foredrag, og prisen vil variere. 


Min jobb som sexolog på Sunnaas sykehus

I tillegg til å drive "Sexolog Dolonen" arbeider jeg som sexolog på Sunnaas sykehus. Sunnaas er et rehabiliteringssykehus for mennesker med alvorlig skade eller sykdom. Der snakker jeg med pasienter om seksualitet, både individuelt, i grupper og undervisning. Jeg tar dessverre ikke imot henvendelser til individuell sexologisk rådgivning utenfor Sunnaas. 


Foredrag

Jeg holder foredrag med fysisk oppmøte og digitale foredrag i hele landet. Jeg foretrekker å ha dialog med mine tilhørere, og legger til rette for spørsmål og annen deltagelse. Oppdragsgiver har ansvar for hvilke tekniske løsninger som brukes ved digitale foredrag.


Eksempel på innhold i foredrag for brukerorganisasjoner er seksuelle utfordringer for medlemmene, og mulige løsninger på utfordringene. 


Innholdet i foredrag for helsepersonell har ofte som mål å øke kunnskapen om seksualitet for pasientgruppe, samt hva som bør ligge til grunn for at helsepersonell skal tørre å snakke med pasienter om seksuell helse.Andre tjenester

Jeg gir faglige råd i ulikt informasjonsmatriell som for eksempel e-læring, tekst på hjemmesider, brosjyrer, videoer og lignende.


Gruppesamtaler med brukere eller helsepersonell er også spennende, og for helsepersonell kan jeg legge til rette for rollespill om ønskelig. 


Jeg er fleksibel og glad i nye utfordringer, og har for eksempel bidratt med innspill til utvikling av sexleketøy med universell utforming.


Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har et ønske som jeg ikke har nevnt her.